tarieven

De tarieven voor professionele bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks bijgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wilt u weten wat deze tarieven zijn dan kunt u de site van één van de branche-organisaties voor bewindvoering en/ of mentorschap raadplegen.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen deze kosten vergoedt worden middels bijzondere bijstand.

Het maandelijkse tarief voor budgetbeheer is € 75,00. Voor het opstarten van budgetbeheer worden eenmalige entreekosten van € 230,00 berekend. Voor het opmaken van de eindafrekening € 195,00.