Budgetbeheer standaardpakket

Budgetbeheer standaardpakket:
Samen wordt een budgetplan opgesteld. Via een beheerrekening worden vaste lasten betaald en overig inkomen wordt op een leefgeldrekening gestort.

  • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
  • Opstellen van een budgetplan
  • Openen van bankrekeningen
  • Doorbetalen van vaste lasten
  • Overig geld storten op leefgeldrekening
  • Inclusief 10 sessies budgetcoaching. Voor één of meerdere sessies extra geldt het standaard tarief.
  • Nazorg waarbij minstens eenmalig contact wordt opgenomen om resultaten te bespreken en wanneer nodig een hulpverleningstraject wordt uitgezet.