wie is Zorg & Budget?

Mijn naam is Tineke Zander en ik heb al meer dan 25 jaar als hulpverlener in de zorg gewerkt. Mijn ervaring heb ik tot nu toe vooral opgedaan in de Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg.

Door cliënten te begeleiden, zowel op het gebied van financiële aard als op andere leefgebieden hebben veel mensen hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Mijn kennis en ervaring gebruik ik  via  Zorg & Budget om mensen in financiële nood of om mensen die vanwege hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking zelfstandig geen beslissingen kunnen nemen,  te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Zorg & Budget biedt ondersteuning door het bieden van beschermingsbewind, budgetbeheer, budgetcoaching  en mentorschap.