tarieven

De tarieven voor professionele bewindvoering, mentorschap en PGB beheer worden jaarlijks bijgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie ook https://www.nbbi.eu/tarieven-bewindvoering-2022/

Wilt u weten wat deze tarieven zijn dan kunt u de site van één van de branche-organisaties voor bewindvoering en/ of mentorschap raadplegen.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen deze kosten vergoedt worden middels bijzondere bijstand.

Het maandelijkse tarief voor eenpersoonsbudgetbeheer is € 90,60. Voor tweepersoonsbudgetbeheer is dit € 108,00. Voor het opstarten van budgetbeheer worden eenmalige entreekosten van € 307,00 berekend. Voor het opmaken van de eindafrekening € 252,00.