Budgetbeheer all-in.

Budgetbeheer all-in:
Er wordt samen een budgetplan opgesteld. Alle vaste en overige lasten worden betaald, er wordt weekgeld op een leefgeldrekening gestort en er wordt ondersteuning en advies geboden bij het toe leiden naar een schuldhulpverleningstraject.

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van bankrekeningen
 • Doorbetalen van vaste lasten
 • Storting leefgeld volgens afspraak
 • Aanvraag huurtoeslag, zorgtoeslag
 • Financiële administratie beheren
 • Belastingaangifte (box 1)
 • Postverwerking
 • Informatie inwinnen bij en contact onderhouden met relevante instanties
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Zo nodig doorverwijzen naar flankerende hulpverlening
 • Toeleiding naar schuldhulpverleningstraject
 • Ondersteuning bij aanvraag WSNP (schuldsanering) bij de GKB (Gemeentelijke Krediet Bank)
 • Inclusief 10 sessies budgetcoaching. Voor één of meerdere sessies extra geldt het standaard tarief
 • Nazorg waarbij minstens eenmalig contact wordt opgenomen om resultaten te bespreken en wanneer nodig een hulpverleningstraject wordt uitgezet